Ιωάννης Κουννάς
Επιχειρησιακός Διευθυντής

Λένια Παπαδάκη
Υπεύθυνη Λογιστηρίου

Κυριάκος Γαλίδης
Διευθυντής Marketing

Γαλάτια Πέτσα
Νομική Σύμβουλος

Αντώνης Ρουσάκης
Γενικός Διευθυντής Ακαδημιών

Find Us On Facebook

FOLLOW US ON TWITTER