Μαρίνος Ηλιάδης
Γενικός Διευθυντής

Σοφοκλής Πολυβίου
Επιχειρησιακός Διευθυντή

Πανίκος Χατζηλιασής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας / Εκπρόσωπος Τύπου

Λένια Παπαδάκη
Υπεύθυνη Λογιστηρίου

Γαλάτια Πέτσα
Νομική Σύμβουλος

Αντώνης Ρουσάκης
Γενικός Διευθυντής Ακαδημιών

FOLLOW US ON TWITTER

Find Us On Facebook