Ετήσια Γενική και Καταστατική Συνέλευση

16/12/2019

Καλούνται όλα τα μέλη του ΑΠΟΕΛ στην ετήσια Γενική και Καταστατική Συνέλευση που θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 στο EUROPA HOTEL PLAZA.

ΘΕΜΑΤΑ

1.    Επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.

2.    Λογοδοσία του προέδρου του Δ.Σ. του Σωματείου για τα πεπραγμένα της περιόδου 2018/2019.

3.    Υποβολή παρατηρήσεων επί της λογοδοσίας του προέδρου.

4.    Τροποποίηση του Καταστατικού ούτως ώστε να συνάδει με το νέο νόμο περί Σωματείων.

5.    Γενικά θέματα.

FOLLOW US ON TWITTER

Find Us On Facebook