ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΕΛ

29/06/2017

Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ καλεί όλα τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 13 Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.30 μ.μ. στο EUROPA HOTEL.

ΘΕΜΑΤΑ

1.    Επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.
2.    Λογοδοσία του Προέδρου του Δ.Σ. του Σωματείου για τα πεπραγμένα της περιόδου 2016/2017.
3.    Οικονομική κατάσταση για τη περίοδο 1/6/2016 -31/5/2017 και πόρισμα ελεγκτών.
4.    Υποβολή παρατηρήσεων επί της λογοδοσίας του Προέδρου και της οικονομικής κατάστασης και συζήτηση επ’ αυτών.


Find Us On Facebook

FOLLOW US ON TWITTER