Καταστατική και Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

08/06/2018

Καλούνται τα μέλη του ΑΠΟΕΛ στη Καταστατική και Ετήσια  Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 28 Ιουνίου 2018  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.00 μ.μ. στο EUROPA HOTEL.

ΘΕΜΑΤΑ

1.    Επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.
2.    Λογοδοσία του Προέδρου του Δ.Σ. του Σωματείου για τα πεπραγμένα της περιόδου 2017/2018.
3.    Οικονομική κατάσταση για τη περίοδο 1/6/2017 -31/5/2018 και πόρισμα ελεγκτών.
4.    Υποβολή παρατηρήσεων επί της λογοδοσίας του Προέδρου και της οικονομικής κατάστασης και συζητήση επ’αυτών.
5.    Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες, σε περίπτωση που θα γίνουν εκλογές για ανάδειξη 7μελούς Δ.Σ. του Σωματείου.

FOLLOW US ON TWITTER

Find Us On Facebook